ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

در لحظه تفکر کنید، در ذهن تان ارزیابی و نقد کنید و اظهارنظر جرأت‌مندانه‌ی محترمانه و جدل احسن برای فهم بهتر و... . «کلاس مجردها» بیش از آن که یک کلاس آموزشی باشد یک کلاس تربیتی است. تمرینی است برای تفکر خلّاق و نقّاد. همه با هم درگیر فهمیدن و دانستن می شویم و اگر کسی در تمام زمان کلاس تمرکز و هوشمندی کافی را به خرج ندهد، از کلاس کم بهره می مانَد و شاید خسته شود. و مرا هم خسته کند!!! پس اگر حوصله اش را ندارید و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید!
ادامه مطلب
کلاس

کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۵

جمعه , ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۴ منتشر شده در کلاس
۲۵۱۳
بازدید
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۵
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶, ضوابط و جزییات (به ویژه بند ۲ و ۳ ) را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.

کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۴

چهارشنبه , ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۳ منتشر شده در کلاس
۴۲۸۹
بازدید
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۴
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹, ضوابط و جزییات (به ویژه بند ۲ و ۳ و ۴) را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.

کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۳

شنبه , ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۲ منتشر شده در کلاس
۲۱۹۳
بازدید
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۳
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲, ضوابط و جزییات (به ویژه بند ۲ و ۳ و ۴) را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.

کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۲

شنبه , ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۱ منتشر شده در کلاس
۵۱۸۲
بازدید
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴, ضوابط و جزییات (به ویژه بند ۲ و ۳ و ۴) را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. آدرس کلاس این هفته تغییر کرده است.

کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۱

پنجشنبه , ۰۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۶ منتشر شده در کلاس
۴۷۶۳
بازدید
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹, ضوابط و جزییات (به ویژه بند ۲ و ۳ و ۴) را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. آدرس کلاس این هفته تغییر کرده است .