شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما چند روز بعد یعنی در روز یازدهم یا دوازدهم بیماری‌ام، موضوع رسانه‌ای شد و خبر دست به دست چرخید. خب شاید لغو چند برنامه ام در آن روزها که در اغلب در فضای باز اجرا می‌شدند و یا پخش آرشیوی برنامه آیینه خانه یا هر عامل دیگری موجب این امر شده بود؛ نمی‌دانم اما خبر موجب خیر شد و از رسانه‌ها باید تشکر کنم چون غیر از اطرافیان و دوستان نزدیک، صدای برخی از دوستان قدیمی را شنیدم که شماره‌ای از آنها نداشتم و یا برخی از اهالی علم و هنر و سیاست که همیشه سرشان شلوغ است و مهم‌تر ...
ادامه مطلب
سخنرانی

آموزش و پرورش اسدآباد

دوشنبه , ۲۱ آبان ۱۳۸۶ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در سخنرانی
۵۶۵۲
بازدید

هیئت انصار العباس تهران

شنبه , ۱۴ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در سخنرانی
۵۵۶۷
بازدید

لیالی قدر

يکشنبه , ۰۸ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در سخنرانی
۳۳۹۴
بازدید

مراسم احیاء

يکشنبه , ۰۸ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در سخنرانی
۴۱۵۳
بازدید

برنامه حسینیه پیروان

يکشنبه , ۰۱ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در سخنرانی
۳۳۱۱
بازدید