ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

در لحظه تفکر کنید، در ذهن تان ارزیابی و نقد کنید و اظهارنظر جرأت‌مندانه‌ی محترمانه و جدل احسن برای فهم بهتر و... . «کلاس مجردها» بیش از آن که یک کلاس آموزشی باشد یک کلاس تربیتی است. تمرینی است برای تفکر خلّاق و نقّاد. همه با هم درگیر فهمیدن و دانستن می شویم و اگر کسی در تمام زمان کلاس تمرکز و هوشمندی کافی را به خرج ندهد، از کلاس کم بهره می مانَد و شاید خسته شود. و مرا هم خسته کند!!! پس اگر حوصله اش را ندارید و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید!
ادامه مطلب
برنامه ها

کارگاه زوجین,گام اول,دوره پنجم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۴ منتشر شده در برنامه ها
۶۰۶
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره پنجم
مرداد ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام اول,دوره چهارم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۳ منتشر شده در برنامه ها
۴۰۹
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره چهارم
مرداد ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام اول,دوره سوم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۲ منتشر شده در برنامه ها
۴۱۶
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره سوم
تیر ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام اول,دوره دوم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰ منتشر شده در برنامه ها
۴۵۵
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره دوم
تیر ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام اول,دوره اول

يکشنبه , ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۹ منتشر شده در برنامه ها
۵۹۲
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره اول
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷