ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

در لحظه تفکر کنید، در ذهن تان ارزیابی و نقد کنید و اظهارنظر جرأت‌مندانه‌ی محترمانه و جدل احسن برای فهم بهتر و... . «کلاس مجردها» بیش از آن که یک کلاس آموزشی باشد یک کلاس تربیتی است. تمرینی است برای تفکر خلّاق و نقّاد. همه با هم درگیر فهمیدن و دانستن می شویم و اگر کسی در تمام زمان کلاس تمرکز و هوشمندی کافی را به خرج ندهد، از کلاس کم بهره می مانَد و شاید خسته شود. و مرا هم خسته کند!!! پس اگر حوصله اش را ندارید و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید!
ادامه مطلب
برنامه ها

کارگاه زوجین,گام اول,دوره هفتم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۶ منتشر شده در برنامه ها
۶۴۵
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره هفتم
شهریور ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام اول,دوره ششم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۶ منتشر شده در برنامه ها
۹۰۸
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره ششم
مرداد ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام اول,دوره پنجم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۴ منتشر شده در برنامه ها
۷۶۰
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره پنجم
مرداد ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام اول,دوره چهارم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۳ منتشر شده در برنامه ها
۵۳۹
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره چهارم
مرداد ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام اول,دوره سوم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۲ منتشر شده در برنامه ها
۵۵۱
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره سوم
تیر ماه ۱۳۹۷