ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

در لحظه تفکر کنید، در ذهن تان ارزیابی و نقد کنید و اظهارنظر جرأت‌مندانه‌ی محترمانه و جدل احسن برای فهم بهتر و... . «کلاس مجردها» بیش از آن که یک کلاس آموزشی باشد یک کلاس تربیتی است. تمرینی است برای تفکر خلّاق و نقّاد. همه با هم درگیر فهمیدن و دانستن می شویم و اگر کسی در تمام زمان کلاس تمرکز و هوشمندی کافی را به خرج ندهد، از کلاس کم بهره می مانَد و شاید خسته شود. و مرا هم خسته کند!!! پس اگر حوصله اش را ندارید و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید!
ادامه مطلب
برنامه ها

کارگاه زوجین,گام دوم, دوره اول (جلسه سوم)

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۲ منتشر شده در برنامه ها
۹۶۵
بازدید
کارگاه زوجین,گام دوم, دوره اول (جلسه سوم)
دی ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام اول,دوره نهم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۰ منتشر شده در برنامه ها
۱۶۱۳
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره نهم
آذر ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام دوم,دوره اول (جلسه دوم)

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۰ منتشر شده در برنامه ها
۸۶۲
بازدید
کارگاه زوجین,گام دوم,دوره اول (جلسه دوم)
آذر ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام اول,دوره هشتم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۸ منتشر شده در برنامه ها
۶۹۴
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره هشتم
شهریور ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام دوم, دوره اول (جلسه اول)

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۸ منتشر شده در برنامه ها
۱۱۱۹
بازدید
کارگاه زوجین,گام دوم, دوره اول (جلسه اول)
شهریور ماه ۱۳۹۷