فرم
دقت بفرمایید این فرم با لیست انتظار موجود در مرکز مشاوره زندگی بهتر تطابق داده می شود و برای ما صداقت از مهم ترین ملاک های اخلاقی و ارزشی است.
پس لطفا اگر در لیست انتظار اینجانب در مرکز قرار دارید این فرم را به دقت تکمیل بفرمایید.

تلفن مرکزمشاوره زندگی بهتر 02122505396

تاریخ اولین تماس شما با زندگی بهتر و ثبت نام در لیست انتظار:
حتی المقدور دقیق باشد.
نام:
نام خانوادگی:
جنسیت:
کدملی:
همراه داشتن کارت ملی برای ورود به همایش الزامی است.
سال تولد:
لطفا با اعداد انگلیسی تاریخ هجری شمسی!
شرایط تاهل:
تحصیلات:
لطفا دقیق
شغل:
شماره موبایل که ترجیحا تلگرام داشته باشد:
جهت ارتباط همکاران مرکز و تشکیل گروه خبری موقت برای این مراسم
محل سکونت:
نام شهر و محله کفایت می کند.
تلفن ثابت:
علت درخواست مشاوره:
مشکل را خیلی مختصر اما دقیق تر بنویسید:
در لیست انتظار شما در زندگی بهتر هستم.
تاریخ برگزاری یک هفته زودتر اعلام می شود. پس پیگیری می کنم.
حتما در همایش لیست انتظار شرکت خواهم کرد.
تمامی موارد بالا را صادقانه و دقیق تکمیل کردم.