یادداشت ها   (۳۰۶)

مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام

شنبه , ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۴۰۸
بازدید
مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام
نوشته شده در تاریخ 20 نوامبر 2013( ۲۹ آبان ۱۳۹۲)

فضای سبز عمودی

جمعه , ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۳۲۵
بازدید
فضای سبز عمودی
نوشته شده در تاریخ :18 نوامبر 2013 (۲۷ آبان ماه ۱۳۹۲).

سفره ای برای کودکان

پنجشنبه , ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۹ منتشر شده در این است گرام
۲۸۱
بازدید
نوشته شده در تاریخ : 15 نوامبر 2013 (۲۴ آبان ماه ۱۳۹۲).

زيارت عاشورا

پنجشنبه , ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۳۰۶
بازدید
زيارت عاشورا
نوشته شده در تاریخ :14 نوامبر 2013 (۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲).

تخته فولاد اصفهان

چهارشنبه , ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۲۸۶
بازدید
تخته فولاد اصفهان
نوشته شده در تاریخ :11 نوامبر 2013 (۲۱ آبان ماه ۱۳۹۲).

روضه هشتم ماه

سه‌شنبه , ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۲۵۵
بازدید
روضه هشتم ماه
نوشته شده در تاریخ :11 نوامبر 2013 (۲۰ آبان ماه ۱۳۹۲).

هیئت عاشوراییان

دوشنبه , ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۲۷۰
بازدید
هیئت عاشوراییان
نوشته شده در تاریخ :10 نوامبر 2013 (۱۹ آبان ماه ۱۳۹۲).

فرات...

يکشنبه , ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۳۰۵
بازدید
فرات...
نوشته شده در تاریخ :8 نوامبر 2013 (۱۷ آبان ماه ۱۳۹۲).

ای عشق، پرچمت بلند

شنبه , ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۲۹۶
بازدید
ای عشق، پرچمت بلند
نوشته شده در تاریخ :5 نوامبر 2013 (۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲).

بوي حسين فضا را پر كرده...

جمعه , ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۲۹۱
بازدید
بوي حسين فضا را پر كرده...
نوشته شده در تاریخ :1 نوامبر 2013 (۱۰ آبان ماه ۱۳۹۲).