پیام های شما
پرسش و پاسخ
امضا شده : ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ ۱۵:۵۴:۴۹
حاج آقا شهاب عزیز سلام میدانم که عافیت در این است که سکوت کنید اما هستند کسانی مثل من که دیدگاه شما برایشان بسیار مهم است و حتما در تصمیم آنها تاثیر خواهد داشت. مگر جرم است که آدم محبوب باشد و نظرش را بگوید؟ این محافظه کاری و ترس نیست که امثال شما بزرگواران نظرتان را نمی گویید؟ من به شما ارادت دارم و از منبر شما آموخته ام مرید بازی و تبعیت صرف غلط است و باید فکر کرد باید اندیشه کرد باید مستقل تصمیم گرفت اما اعلام نظر شما در مورد انتخابات برای من و خانواده ام بسیار راهگشاست.
شهاب مرادی

سلام/ ترسی از بیان نظرم ندارم و این بار بسیار واضح نظرم را بیان می کنم.

منصور ۶۵
73918 بازدید 175 امتیاز