شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما چند روز بعد یعنی در روز یازدهم یا دوازدهم بیماری‌ام، موضوع رسانه‌ای شد و خبر دست به دست چرخید. خب شاید لغو چند برنامه ام در آن روزها که در اغلب در فضای باز اجرا می‌شدند و یا پخش آرشیوی برنامه آیینه خانه یا هر عامل دیگری موجب این امر شده بود؛ نمی‌دانم اما خبر موجب خیر شد و از رسانه‌ها باید تشکر کنم چون غیر از اطرافیان و دوستان نزدیک، صدای برخی از دوستان قدیمی را شنیدم که شماره‌ای از آنها نداشتم و یا برخی از اهالی علم و هنر و سیاست که همیشه سرشان شلوغ است و مهم‌تر ...
ادامه مطلب
کلاس

کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۴

جمعه , ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۲۰ منتشر شده در کلاس
۲۱۹۸
بازدید
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۴
کلاس مجردها,جلسه هجدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲,جزییات (به‌ویژه بند ۲ و۳و ۴) را حتما ملاحظه بفرمایید.

کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۳

جمعه , ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۶ منتشر شده در کلاس
۴۳۷۲
بازدید
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۳
کلاس مجردها,جلسه هفدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵,جزییات (به‌ویژه بند ۲ و ۳) را حتما ملاحظه بفرمایید.

کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۲

پنجشنبه , ۰۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۸ منتشر شده در کلاس
۴۲۴۸
بازدید
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۲
کلاس مجردها,جلسه شانزدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ «مهمان آزاد» جزییات را حتما بخوانید .فقط دوره هفتمی ها و کسانی که با آن ها تماس گرفته شده می توانند شرکت کنند.

کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۱

جمعه , ۰۹ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۸ منتشر شده در کلاس
۳۷۲۵
بازدید
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۱
کلاس مجردها,جلسه پانزدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ «مهمان آزاد» جزییات را حتما بخوانید .فقط دوره هفتمی ها و کسانی که با آن ها تماس گرفته شده می توانند شرکت کنند.

کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۰

پنجشنبه , ۰۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۲ منتشر شده در کلاس
۲۵۴۸
بازدید
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۰
کلاس مجردها,جلسه چهاردهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴