شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما چند روز بعد یعنی در روز یازدهم یا دوازدهم بیماری‌ام، موضوع رسانه‌ای شد و خبر دست به دست چرخید. خب شاید لغو چند برنامه ام در آن روزها که در اغلب در فضای باز اجرا می‌شدند و یا پخش آرشیوی برنامه آیینه خانه یا هر عامل دیگری موجب این امر شده بود؛ نمی‌دانم اما خبر موجب خیر شد و از رسانه‌ها باید تشکر کنم چون غیر از اطرافیان و دوستان نزدیک، صدای برخی از دوستان قدیمی را شنیدم که شماره‌ای از آنها نداشتم و یا برخی از اهالی علم و هنر و سیاست که همیشه سرشان شلوغ است و مهم‌تر ...
ادامه مطلب
کلاس

کلاس مجردها؛جلسه ۲۰۷

پنجشنبه , ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۹ منتشر شده در کلاس
۲۹۰۳
بازدید
کلاس مجردها؛جلسه ۲۰۷
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.

کلاس مجردها؛جلسه ۲۰۶

شنبه , ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۲ منتشر شده در کلاس
۴۰۱۴
بازدید
کلاس مجردها؛جلسه ۲۰۶
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.

کلاس مجردها؛جلسه ۲۰۵

شنبه , ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۴ منتشر شده در کلاس
۳۷۵۹
بازدید
کلاس مجردها؛جلسه ۲۰۵
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.

کلاس مجردها؛جلسه ۲۰۴

سه‌شنبه , ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۸ منتشر شده در کلاس
۴۰۶۴
بازدید
کلاس مجردها؛جلسه ۲۰۴
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.

کلاس راه آرامش(جلسه اول)

سه‌شنبه , ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۰ منتشر شده در کلاس
۳۳۹۱
بازدید
کلاس راه آرامش(جلسه اول)
سه شنبه - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵