شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما چند روز بعد یعنی در روز یازدهم یا دوازدهم بیماری‌ام، موضوع رسانه‌ای شد و خبر دست به دست چرخید. خب شاید لغو چند برنامه ام در آن روزها که در اغلب در فضای باز اجرا می‌شدند و یا پخش آرشیوی برنامه آیینه خانه یا هر عامل دیگری موجب این امر شده بود؛ نمی‌دانم اما خبر موجب خیر شد و از رسانه‌ها باید تشکر کنم چون غیر از اطرافیان و دوستان نزدیک، صدای برخی از دوستان قدیمی را شنیدم که شماره‌ای از آنها نداشتم و یا برخی از اهالی علم و هنر و سیاست که همیشه سرشان شلوغ است و مهم‌تر ...
ادامه مطلب
کلاس

کلاس مجردها؛جلسه ۲۱۴

جمعه , ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۱ منتشر شده در کلاس
۲۸۸۶
بازدید
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.

کلاس مجردها؛جلسه ۲۱۳

پنجشنبه , ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۳ منتشر شده در کلاس
۲۰۳۶
بازدید
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.

کلاس راه آرامش (جلسه چهارم)

جمعه , ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۱ منتشر شده در کلاس
۱۶۵۰
بازدید
کلاس راه آرامش (جلسه چهارم)
دوشنبه ,۱۳۹۸/۰۹/۱۸

کلاس مجردها؛جلسه ۲۱۲

جمعه , ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۰ منتشر شده در کلاس
۳۶۹۴
بازدید
کلاس مجردها؛جلسه ۲۱۲
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.

کلاس مجردها؛جلسه ۲۱۱

يکشنبه , ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۵۰ منتشر شده در کلاس
۲۶۲۴
بازدید
کلاس مجردها؛جلسه ۲۱۱
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.