ثبت نام دوره جدید کلاس مجردها اسفند ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳

ثبت نام دوره جدید کلاس مجردها اسفند ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳

کلاس مجردها همیشه رایگان بوده و رایگان هست. اما منظم است و ضوابط و قوانین ساده اما مهمی دارد. همین الان می توانید ثبت نام کنید.
ادامه مطلب
برنامه ها

کارگاه زوجین,گام دوم, دوره اول (جلسه سوم)

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۲ منتشر شده در برنامه ها
۲۵۰۵
بازدید
کارگاه زوجین,گام دوم, دوره اول (جلسه سوم)
دی ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام اول,دوره نهم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۰ منتشر شده در برنامه ها
۳۰۵۱
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره نهم
آذر ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام دوم,دوره اول (جلسه دوم)

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۰ منتشر شده در برنامه ها
۲۲۵۱
بازدید
کارگاه زوجین,گام دوم,دوره اول (جلسه دوم)
آذر ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام اول,دوره هشتم

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۸ منتشر شده در برنامه ها
۱۸۶۶
بازدید
کارگاه زوجین,گام اول,دوره هشتم
شهریور ماه ۱۳۹۷

کارگاه زوجین,گام دوم, دوره اول (جلسه اول)

دوشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۸ منتشر شده در برنامه ها
۲۹۹۸
بازدید
کارگاه زوجین,گام دوم, دوره اول (جلسه اول)
شهریور ماه ۱۳۹۷