یادداشت ها   (۳۰۷)

انتخابات یازدهم اسفند ۱۴۰۲

جمعه , ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۱۷ منتشر شده در این روزها ...
۲۰۲۵
بازدید
پیام دیروزم در دعوت به مشارکت در انتخابات

مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام

شنبه , ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۷۵۲
بازدید
مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام
نوشته شده در تاریخ 20 نوامبر 2013( ۲۹ آبان ۱۳۹۲)

فضای سبز عمودی

جمعه , ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۶۹۳
بازدید
فضای سبز عمودی
نوشته شده در تاریخ :18 نوامبر 2013 (۲۷ آبان ماه ۱۳۹۲).

سفره ای برای کودکان

پنجشنبه , ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۹ منتشر شده در این است گرام
۶۰۹
بازدید
نوشته شده در تاریخ : 15 نوامبر 2013 (۲۴ آبان ماه ۱۳۹۲).

زيارت عاشورا

پنجشنبه , ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۷۹۸
بازدید
زيارت عاشورا
نوشته شده در تاریخ :14 نوامبر 2013 (۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲).

تخته فولاد اصفهان

چهارشنبه , ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۵۴۹
بازدید
تخته فولاد اصفهان
نوشته شده در تاریخ :11 نوامبر 2013 (۲۱ آبان ماه ۱۳۹۲).

روضه هشتم ماه

سه‌شنبه , ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۴۸۷
بازدید
روضه هشتم ماه
نوشته شده در تاریخ :11 نوامبر 2013 (۲۰ آبان ماه ۱۳۹۲).

هیئت عاشوراییان

دوشنبه , ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۵۲۰
بازدید
هیئت عاشوراییان
نوشته شده در تاریخ :10 نوامبر 2013 (۱۹ آبان ماه ۱۳۹۲).

فرات...

يکشنبه , ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۵۶۰
بازدید
فرات...
نوشته شده در تاریخ :8 نوامبر 2013 (۱۷ آبان ماه ۱۳۹۲).

ای عشق، پرچمت بلند

شنبه , ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸ منتشر شده در این است گرام
۵۴۶
بازدید
ای عشق، پرچمت بلند
نوشته شده در تاریخ :5 نوامبر 2013 (۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲).