عید سعید فطر مبارك

الله اكبر و لله الحمد

الحمدلله علی ما هدانا

و له الشكر علی ما اولانا :::عید سعید فطر مبارك:::

عید و پیامك بازی خلق الله؛

واقعا خسته كننده میشه شما به این مشكل چه می كنید؟ راستی یادداشتم را با عنوان "پیامك؟!" خوانده اید؟ ...صدای زنگ پیامك قطع نمیشه...

#عیدفطر#شهاب_مرادی#sms#عید#ایامكم_سعیدا#ایران#تهران#iran

#tehran#persian#photooftheday

عید سعید فطر مبارك
عید سعید فطر مبارك
برای دیدن این پست در اینستاگرام [
اینجا] کلیک کنید.