برچسب های خبر
برچسب: مسجد عمار یاسر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶-مسجد عمر یاسر...
تا ۲۰البته حتما لازم است از ساعت ۱۶ در مسجد... حاضر باشید آدرس میدان سپاه- جنب پل چوبی-مسجد عمار یاسر...
کد خبر: ۲۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


کد خبر: ۲۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


مسجد عماریاسر میدان سپاه به طرف بهارستان جنبِ پل جوبی...
کد خبر: ۲۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰


ظهرها مسجد عمار یاسر سخنرانی داشتم با جلسات مفصل گفتگو...
کد خبر: ۲۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳


بعد از نماز مغرب و عشاء جمعه ۱۳۹۳/۵/٣١ مسجد عمار... یاسر...
کد خبر: ۱۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۱۴


سرخی عبدالرضا هلالیهشتم شوال ۱۳۹۳/۵/۱۴ مسجد عمار یاسر...
کد خبر: ۱۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۱۴


بعد از نماز جماعت مسجد عمار یاسر آدرس خ سپاه... خ انقلاب اسلامی نقشه از چهارشنبه ۱۳۹۲/۴/۱۹ تهران - مسجد... عماریاسر...
کد خبر: ۱۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۲۲


مسجد عمار یاسر / از ۱۵ ۰۰ تا ۱۷ ۳۰... ویژه آقایان طلابِ معممسه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ پل چوبی - مسجد... عمار یاسر...
کد خبر: ۱۱۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۲۰


مسجد عمار یاسر / از اذان ظهر تا۱۵ ۳۰ لطفا... طلابِ معممسه شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ پل چوبی - مسجد عمار یاسر...
کد خبر: ۱۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۲۰


مسجد عمار یاسر / ساعت ۱۴ تا ۱۷ لطفا راس... شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۳ پل چوبی - مسجد عمار یاسر...
کد خبر: ۱۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۲۹


عمار یاسر / ساعت ۱۴ تا ۱۷ لطفا راس ساعت... ۱۳۹۱/۱۰/۵ پل چوبی - مسجد عمار یاسر...
کد خبر: ۱۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۰۱


عمار یاسر / ساعت17-15 لطفا راس ساعت 15 تشریف داشته... شنبه ۱۳۹۱/۹/۲۸ پل چوبی - مسجد عمار یاسر...
کد خبر: ۱۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۹/۱۸


عمار یاسر / ساعت17-15 لطفا راس ساعت 15 تشریف داشته... پل چوبی - مسجد عمار یاسر...
کد خبر: ۱۰۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۹/۱۸


عمار یاسر / ساعت17-15 لطفا راس ساعت 15 تشریف داشته... مسجد عمار یاسر...
کد خبر: ۱۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۲۴


عمار یاسر / ساعت17-15 لطفا راس ساعت 15 تشریف داشته... باشید فقط ویژه آقایان طلابِ معمم۱۳۹۱/۸/۲ تهران - مسجد عمار... یاسر...
کد خبر: ۱۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶


عمار یاسر / ساعت17-15 لطفا راس ساعت 15 تشریف داشته... باشید فقط ویژه آقایان طلابِ معمم1391/7/۲۵ تهران - مسجد عمار... یاسر...
کد خبر: ۹۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۲۵


جلسه بیست و نهم مسجد عمار یاسر / ساعت17-15... طلابِ معمم 1391/7/18 تهران - مسجد عماریاسر...
کد خبر: ۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۱۶


جلسه بیست و هشتم مسجد عمار یاسر / ساعت17-15... مسجد عماریاسر...
کد خبر: ۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۱۰


جلسه بیست و هفتم مسجد عمار یاسر / ساعت17-15... - مسجد عماریاسر...
کد خبر: ۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۰۴


بعد از نماز جماعت مسجد عمار یاسر آدرس خ سپاه... خ انقلاب اسلامی نقشه موضوع محبت 1391 تهران - مسجد... عماریاسر...
کد خبر: ۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۲۲