برچسب های خبر
برچسب: تالار اندیشه
کلاس
در سالن حاضر باشید محل تشکیل کلاس تالار اندیشه ی... کلاس مجردها اطلاعات تکمیلیزمان یکشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۶مکان حوزه هنری تالار اندیشه...
کد خبر: ۲۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳


کلاس
در سالن حاضر باشید محل تشکیل کلاس تالار اندیشه ی... کلاس مجردها اطلاعات تکمیلیزمان یکشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۶مکان حوزه هنری تالار اندیشه...
کد خبر: ۲۶۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲


در سالن حاضر باشید محل تشکیل کلاس تالار اندیشه ی... کلاس مجردها اطلاعات تکمیلیزمان یکشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۲مکان حوزه هنری تالار اندیشه...
کد خبر: ۲۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۰