شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما
ادامه مطلب
کلاس

شبکه اول؛پارک ملت

شنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۵۹ منتشر شده در کلاس
۶۰۴۱
بازدید

کلاس مجردها - جلسه 13

شنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۵۲ منتشر شده در کلاس
۷۰۱۴
بازدید

کلاس آموزش مشاوره - جلسه 4

شنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۶۸۷
بازدید

خانواده نوپای3 - جلسه 7

جمعه , ۲۹ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۳۰ منتشر شده در کلاس
۴۰۹۱
بازدید

کلاس آموزش مشاوره - جلسه 3

شنبه , ۲۳ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۳۲ منتشر شده در کلاس
۳۹۱۱
بازدید