ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

در لحظه تفکر کنید، در ذهن تان ارزیابی و نقد کنید و اظهارنظر جرأت‌مندانه‌ی محترمانه و جدل احسن برای فهم بهتر و... . «کلاس مجردها» بیش از آن که یک کلاس آموزشی باشد یک کلاس تربیتی است. تمرینی است برای تفکر خلّاق و نقّاد. همه با هم درگیر فهمیدن و دانستن می شویم و اگر کسی در تمام زمان کلاس تمرکز و هوشمندی کافی را به خرج ندهد، از کلاس کم بهره می مانَد و شاید خسته شود. و مرا هم خسته کند!!! پس اگر حوصله اش را ندارید و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید!
ادامه مطلب
کلاس

شبکه اول؛پارک ملت

شنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۵۹ منتشر شده در کلاس
۵۸۲۶
بازدید

کلاس مجردها - جلسه 13

شنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۵۲ منتشر شده در کلاس
۶۷۷۷
بازدید

کلاس آموزش مشاوره - جلسه 4

شنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۴۸۰
بازدید

خانواده نوپای3 - جلسه 7

جمعه , ۲۹ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۳۰ منتشر شده در کلاس
۳۸۸۷
بازدید

کلاس آموزش مشاوره - جلسه 3

شنبه , ۲۳ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۳۲ منتشر شده در کلاس
۳۷۰۸
بازدید