به سوی پیری!

بحث جمعیت و خصوصا تاریخ برنامه کنترل جمعیت و قوانین و مقررات آن محل بحث و نقد و بیان دغدغه هاست اما فعلا بنای قیل و قال ندارم و مقدمات را رها می کنم.
... دو سه سالی است در کارگاه های هفتگی خانواده نوپا و کلاس مجردها یک جلسه را به موضوع پرحاشیه و پرچالش زاد و ولد و نسل اختصاص داده ام. فضای جلسات ما سخنرانی محض نیست و هر کس نظرش را بدون نگرانی های معمول در کلاس ها ی این چنین، روشن و صریح بیان می کند. نکته جالب این است که افراد با سلایق مختلف و دیدگاه های متنوع در این موضوع با هم اشتراک نظر دارند و نوع نگاه این نسل از زوج های جوانِ نوپا تا دانشجویان مجرد بسیار مشابه است و حکایت از یک سلسله باورهایی دارد که این سبک زندگی جدید را دارد بنا می کند، حالا معمار و مهندسش کیست؟ شاید رسانه ها.
این کلاس ها هرچند از افرادی تشکیل شده است که از متوسط تحصیلات و هوش جامعه بالاتر است اما نمایانگر تلقی بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی است. -شما بخوانید "شیعی و ایرانی"-
بر اساس مشاهداتم و جمعبندی نظرات، مهم ترین دلایل "عدم تمایل به داشتن فرزند" یا "تاخیر در فرزنددار شدن" و شایع تر از همه "تک فرزندی" یکی از این چهار عامل یا ترکیبی از این موارد است:
 

۱. مسائل اقتصادی و معیشتی.
۲. مسئله تربیت و رشد فرزند.
۳. باور نادرست: کودک مانع خوشی ها و لذات زوج از زندگی مشترک است.
۴. باور نادرست: فعلا بچه دار نشیم شاید بخواهیم طلاق بگیریم.
(یعنی زندگی تستی و آزمایشی. تعجب نکنید!)

شاید علت های دیگری در ذهن شما بیاید با اندکی تحلیل در ذیل یکی از این عناوین دسته بندی می شود و یا عللی چون نازایی با سهم تقریبا بیست درصدی- یعنی از هر ۵ ازدواج یک مورد نازایی- از این موضوع خارج است.

همچنین 
- برای هر یک از این دلایل با ادبیات و لحن دینی! و خردمندانه نکات فراوانی را شنیده ام  که سهم بهانه های فمنیستی و اومانیستی را ناچیز می کند.
-  برخی موارد بین زن و شوهر بر سر مسئله فرزندآوری اختلاف هست. یعنی یکی از زوجین مخالف فرزند است.
- در خصوص این موانع یا شاید بهانه ها حرف زیاد است باز ترجیح می دهم نظر شما را هم در وب سایت خودم بخوانم.