من یا تو؟

در این روزگار پرشتاب، با این سرعت تغییرات و تحولات، هر روز و هر ساعت برای بشر مسائلی ایجاد می شود و مدام درجه اهمیت آنها جابجا می شود.
آیا مسائل فوری و اورژانس مهم ترین هستند یا مسائل دیگر؟ مثلا موضوعات سیاسی مهم تر است یا اقتصادی؟ و مثلا اگر سیاسی کدام مسئله سیاسی؟ و اگر اقتصادی، کدام یک؟ آیا واقعا اهمیت مسائل اجتماعی و فرهنگی بیشتر نیست؟!
غرضم پرداختن به این اولویت ها و بیان مباحث مرتبط با آن نیست بلکه می خواهم فرض را بر اهمیت اخلاق قرار داده، چند پرسش ساده مطرح کنم؛
اگر شما هم موافقید که امروزه نیاز ما به اخلاق اسلامی در درجه اول اهمیت قرار دارد و تمام مسائل کشور در حیطه های گوناگون با اخلاق ارتباط دارد و... لطفا به این پرسش ها پاسخ دهید:

۱. وقتی سخن از اخلاق می شود -در مقام گوینده یا شنونده- و توصیه به بهبود و ارتقاء اخلاق مهمترین صفت اخلاقی که در ذهن شما نقش می بندد چیست؟
۲. هنگام گفتن یا شنیدن واژه بی اخلاقی بدترین رذیله ی اخلاقی که به ذهن شما خطور می کند کدام است؟
 

۳. آیا در چنین مواقعی که سخن از مکارم اخلاق و ضرورت اخلاقی تر شدن جامعه می شود، شما به فکر اصلاح و ترمیم و ارتقائ اخلاق خودتان هستید یا در آرزوی بهبود اخلاق مردم؟
۴. کدام مقدم است اصلاح فرد یا جامعه؟ به تعبیری من یا تو؟
۵. برنامه شما برای سال ۹۱ چیست؟

 اگر نظراتتان را معطوف به شماره ها بیان بفرمایید، راحت تر قابل استفاده خواهد بود و موجب امتنان بیشتر است.
لطفا سن، تحصیلات و محل سکونت را در پایان کامنت مرقوم بفرمایید با تاریخ!