بدون تغییر ممنوع!

دو. آن. شولتس روان شناس آمریکایی، انسان رشدیافته را از نظر شخصیتی انسانی می داند که نیازهای سطوح پایین را پشت سرگذاشته و درصدد استفاده از تواناییها و قابلیتهای خود وبه دنبال به فعلیت رساندن خویشتن و تحقق خویش است.(روانشناسی کمال-دو آن شولتس-ترجمه گیتی خوشدل)
از نظر اریک فروم نیز انسان رشد یافته "انسانی است که نیازهای روانی اش را از راههای زاینده و خلاق ارضا می کند".(مکتب ها ونظریه های روان شناسی - دکتر شاملو)
از نظر روانشناسی قطعی ترین عامل رشد انسان میزان ارزشی است که هر فرد برای خود قائل است
اگر افراد در ارزشمندی خودشان تردید داشته باشند در رسیدن به زندگی عاطفی موزون ناتوان میشوند.اینگونه افراد بشدت از اینکه ناتوانایی هایشان آشکار شود هراسناکند.
یکی از عواملی که این ترس را از بین می برد کسب موفقیت است.
و برای رسیدن به موفقیت، تغییر مثبت لازم است.تغییر مثبت و سازنده تغییری است که یک گام به جلو

(و یا یک پله به بالا) و ناشی از تفکر و اندیشه مثبت باشد.

هر انسانی از اینکه امروز یک گام جلوتر از دیروز باشد احساس خشنودی و رضایت میکند.
احساس رضایت در نتیجه کنار گذاشتن عادتها و سبک نامطلوب زندگی گذشته و جایگزین کردن سبکهای رفتاری جدید بدست می آید چراکه یک حرکت روبه جلو نشانه تغییرمثبت است.

اگر کسی به دلایل مختلف مثل نداشتن برنامه ریزی ، هدف و یا انگیزه ،چندین بار تجربه شکست و ناکامی داشته باشد و از تغییر مثبت و پیشرفت فاصله بگیرد واحتمالا مورد سرزنش دیگران نیز قرار گیرد، احساس درماندگی می کند و فکر می کند دیگر هرگز نمیتواند موفق بشود و این احساس به افسردگی منجر میشود.

آمارها نشان می دهند میزان افسردگی در زنان دوبرابر مردان است. یکی از عوامل مهم ایجاد افسردگی نداشتن تجربه موفقیت است.

مادران افسرده در اکثر موارد فرزندانی افسرده دارند. فراموش نکنیم که طراوت و نشاط خانواده با شادابی و روحیه خوب مادران ارتباط جدی دارد.

یک هدف  و برنامه (خصوصا در سبک زندگی )، یک تغییر و بالاخره یک تجربه موفقیت بیشترین تاثیر را در بهبود چنین شرایطی دارد.از هدف های آسان و آشکار شروع کنید.

یکی از اهداف آسان ،تغییر مثبت در حجاب و پوشش اسلامی است.خصوصا دختران و بانوانی که علیرغم پاکیهای درونی وانجام برخی عبادات ، یا رعایت حجاب را ضروری نمیدانند و یا به خاطر اینکه تاکنون حجاب کاملی نداشته اند از آنکه بخواهند از این به بعد رعایت کنند از سرزنش یا واکنش دیگران می ترسند، این تغییر را از دست ندهند.

یکی از عوامل موثری که این شادابی را برای  زنان ایجاد می کند تغییرات مثبت است ارتقاء سطح و سبک حجاب اسلامی یکی از آنها است تغییر در برنامه عبادت فردی (اضافه کردن خواندن یک دعای نیم صفحه ای بعد از هر نماز به سلیقه خودتان) ،دیگر برنامه های معنوی مثل زیارت ها وتغییر مثبت در برنامه های مطالعه، ورزش، سلامت وتغذیه و...(هرچند کوچک) موثر است. سعی کنید از تاثیر همه آنها به تدریج استفاده کنید.

وقتی کسی شما را در پوشش جدید و حجاب کاملتر می بیند به سادگی می فهمد که شما صاحب تفکر جدیدی از جنس مثبت شده اید و چیزی به شما اضافه شده که از اندیشه ی معنوی شما ریشه گرفته. معنویت برای همه قابل ستایش است.

خانمی که از امروز حجابش را رعایت می کند حتی از دید اکثر افراد بدون طرز تفکر دینی  نیز قابل تحسین است چرا که ظاهر معنوی و دینی و خانم هایی  که در حریم حجاب هستند از نظر همه قابل احترامند.
هر حرکت رو به جلو یک گام ما را به نشاط و آرامش بیشتر نزدیکتر میکند.

کمتر شنیده ام کسی در نقش حجاب در حفظ حرمت زن و پاکی جامعه تردید داشته باشد ولی بعضی از افراد آن را تکلیف دشواری می دانند.( البته بعضی ها با خیلی چیزها به دلایل روحی و روانی سر نا سازگاری ومخالفت دارند وهرچند این اختلال در اکثر موارد قابل حل است،به فکر بهبود ودرمان نیستند. که آنها مخاطب من نیستند.)

اگر خودتان حجاب را انتخاب کنید وبدانید (وبه خود یادآوری کنید) که حفظ حجاب دستور خداوند وموجب رضایت خدا است قدم گذاشتن در این راه اندیشمندانه ، احساس نشاط ،آرامش و رضایت به شما میدهد.
همانطور که بدیها و نا پاکی ها ملکوت ما را سیاه و تاریک می کند پاکی ها نیز اثری مثبت و نورانی در ملکوت ما و البته ملکوت عالم دارند هرچند که کسی آن را انکار کنند. میتوانید امتحان کنید.

در این کار به هیچ وجه از ریا نترسید و بگذارید تحسین دیگران به خاطر اندیشه، انتخاب تازه، رشد و اضافه شدن، موفقیت و معنویت شما باشد.
موفق باشید.