جمال در نظر و شوق همچنان باقیست

طاعات و عبادات شما قبول
ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا تمام شد دوباره عیدفطر را تبریک می گویم و پیرو مبحث تبلیغ دین در برنامه پارک ملت و مباحث کلاس مجردها، از اعضای محترم سایت دعوت می کنم

 احساس خودتان را در مورد ماه رمضان 1432 یعنی فقط همین رمضان امسال و حال و هوای آن چه در مورد روزه داران و چه در مورد خودتان  چه در مورد تلاوت قرآن و دعا و ... بنویسید. لطفا احساس تان را مخفی نکنید و بی اغراق و بی تکلف بنویسید.
و  از بیان مطالب شعارگونه و کلیشه ای، تکراری و یا جملات دیگران خودداری کنید.