خانواده نوپا2 - جلسه 12
فرهنگسرای ارسباران،
دومین دوره "خانواده نوپا" جلسه دوازدهم و آخر
شروع راس ساعت 17 .
خوب است قبل از جلسه آقایان با هم و خانم ها با هم در مورد مبحث گفتگو کنند.
جلسه عمومی نیست!
ویژه گروه خانواده نوپای 2 و 1

 ثبت نام خانواده نوپای 3

 
1390/3/9 تهران - فرهنگسرای ارسباران