دم شما گرم


سلام
اعضای محترم نکته ای را در مورد نظرسنجی به شما -و نه به سایر مراجعین محترم- عرض کنم:
7206 نفر تا الان عضو شده اند و در آغاز هم قرار شد تا اعضای سایت نیز به من مشورت بدهند »»» سابقه
اما ظرف دو روز فقط 60 نفر به یک پرسش ساده پاسخ داده اند؛ پرسشی که فقط حاکی از احترام سوال کننده به پسند و سلیقه شماست.
یعنی کمتر از یک درصد! درحالی که انتظار دارید من حتما صد در صد پیام ها و حال و احوال های شما ...

دم شما گرم
------------------------------------------------------------------
پی نوشت 89/11/27:  امروز دسترسی به نظر سنجی را عمومی قرار دادم .
لُبّ مطلب: چند درصد از شما آن برنامه ها را دیده اید؟ و ...
پی نوشت 89/11/29: از لطف شما تشکر می کنم. نتیجه را ملاحظه بفرمایید:
نتیجه نظر سنجی در مورد ادامه ی حضورم در "سلام تهران"؛ برنامه صبجگاهی شبکه تهران، با اجرای آقای امیراحمدینکته مهم: 80.7% با ادامه برنامه موافق هستند درحالی که فقط %32.2 برنامه را دیده اند.