من که کبوتر دلم انس گرفته با رضا
سلام
1. شهادت حضرت ثامن الحجج آقا امام علی بن موسی الرضا صلوات الله علیه تسلیت می گویم و آجرکم الله فی مصیبته.
2. یکی دوساعتی است که از سفر برگشتم گفتم سلامی عرض کنم و یک حدیث از امام رئوف آقا امام رضا تقدیم کنم :
«الامام امین الله فی ارضه و خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده و الداعی الی الله و الذاب عن حریم الله»
امام امین خدا است، در زمین و در میان آفریدگان، و حجت خدا بر بندگان، و خلیفه وی در شهرهاست، و دعوت کننده به سوی پروردگار، و مدافع از حریم خداست.
3. برای فرج امام زمان دعا کنیم.
4. امروز نماز جمعه تهران صفای دیگری دارد.
حریم طوس مگر طور وادی سیناست                  که روی پاک رضا،جلوه گاه نور خداست
چو کعبه،ساحت قدسش،مطاف اهل یقین           رواق صحن نو و کهنه،مروه است و صفاست
پیمبران به طواف و فرشتگان در سعی                یکی به ذکر نمازو،دگر به فکر دعاست
شرف برد به مقامش، مقام ابراهیم                     غبار او به رخ زمزم، آبرو افزاست
به خاک او حجر الاسود استلام کند                      که پاره تن پیغمبر خدا،این جاست
چنان که در عرفاتت گنه ببخشایند                       نگاه او قلم محو جرم و عفو خطاست
غبار خاک قدمهای زائر حرمش                       صبا برد به شفاخانه ها،که محض شفاست
شعار نور خدا جلوه جمال نبی                            کمال علم علی نور دیده زهراست
هماره این در رحمت،به سوی مردم باز               که حج ملت ایران و کعبه فقراست
زمین ببوس«ریاضی»که این فضای بهشت         حریم حرمت سلطان دین،امام رضاست