مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام
سلام

ديشب مسجد دانشگاه امام صادق عليه السلام بعد از نماز

در كنار مزار شهدا هميشه اين عدد سن شهدا خيلی توجه ام را جلب می كند

١٧ساله! ١٩ساله! ٢٠ساله!

پر از احساس می شوی
احساس هويت، احساس غيرت و غرور، احساس برادر، احساس يك راه ادامه دار
و احساس دِين به جوان رعنايی كه جوانی خود را فدا كرده برای زنده ماندن دين! برای حفظ مكتب، برای ماندن بيرق سرخ "ياحسين" برای عزت و شرف همه ی ما

طوبی لهم؛ كه ره صدساله را يك شبه رفتند و رسيدند
و ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم

#بسيج #شهيدگمنام #شهيد_گمنام #شهيد #بسيجی

مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام
مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام
برای دیدن این پست در اینستاگرام [اینجا] کلیک کنید.