ای عشق، پرچمت بلند
اي عشق
پرچمت بلند

اين رنگ سرخ پرچم را روی اين قبه را جور ديگری از عمق جانم دوست دارم

امروز اول محرم است

ديگر از امروز هركس و هرجايی كه مرتبط با حسين عزيز است، عزادار است و سيه پوش
پرچم سرخ حرم ارباب هم؛ بيرق عزا و پرچم سياه شده
اين بيرق -چه سرخش چه سياه- يعنی عاشورا ادامه دارد؛ يعنی جنگ ما تمام نشده... يعنی من و شما در سپاه حسين در حال آماده باشيم
خدايا به خون پاك شهيدان كربلا
حجتت؛ امام منتقم؛ امام منصور؛ حضرت حجة بن الحسن المهدی روحی فداه را برسان
اي عشق، پرچمت بلنداي عشق، پرچمت بلند
برای دیدن این پست در اینستاگرام [اینجا] کلیک کنید.