کلاس مجردها امروز برگزار نمیشود

سلام

به علت بارش برف [خدا را هزاران بار شکر] و کندی و سختی تردد که در روزهای برفی معمول است؛ کلاس امروز تعطیل است