مسجد حضرت ولی عصر(عج)
سلام

بعد از نماز مغرب و عشاء

آدرس: بلوار ابوذر - بین پل پنجم و ششم