بقعه شیخ عبدالله طرشتی
سلام

حدود ساعت ۲۱:۳۰


بقعه طرشت