ثبت نامی محدود! فقط برای آقاپسرهای بیست ساله
 ثبت نام کنیم تا به دوره هشتم اضافه شوند و از جلسات فروردین ماه بتوانند همراه کلاس باشند. لطفا واجدین شرایط لینک ادامه مطلب را کامل و دقیق دنبال کنند و بخوانند. جهت اطلاع شما همیشه در تمام ادوار هم مقطع سنی آقایان محدودتر و متوسط آن کمتر و هم تعداد پذیرش‌شان از خانم ها را محدودتر [حتی تا یک پنجم!] انتخاب می کردیم به تناسب ظرفیت سالن قبلی و برخی مصالح و نکات تربیتی. در دوره هشتم آقاپسرهای متولد ۷۸ اساسا ثبت نام نشدند تا پذیرش بشوند یا نشوند لذا این عزیزان هنگام ثبت نام در تاریخ تولد از گزینه تبصره استفاده کنند. ان شاءالله ظرف این چند روز موعد ثبت نام میان دوره را در صفحه نخست سایت و استوری اینستاگرامم اعلام خواهم کرد.نکته دیگر:شماره ۴ به علت شُح نفس چند نفر که نمیشناسم‌شان منتفی شده است و .... که در جریان هستید لذا در سالن های مختلف عموما با دسترسی های خوب کلاس برگزار می شود.


برای ثبت نام از طریق همان یادداشت ثبت نام دوره هشتم (اینجا+) اقدام فرمایید.
مهلت ثبت نام تا بیست و دوم فروردین ماه۱۳۹۸


با تشکر
۱۳۹۷/۱۲/۱۶