جشن روز دختر / صبح

ساعت: ۹تا۱۱ صبح

جشن روز دختر؛ سخنرانی و پرسش و پاسخ

عذرخواهم هنوز آدرس دقیق را ندارم

اطلاعات تکميلي

  • زمان: یکشنبه ۱۳۹۴/۵/۲۵
  • مکان: نجف آباد