فاطمیه

شیراز؛ حرم حضرت شاهچراغ؛ احمد بن موسی الکاظم علیه السلام

سه شب تا شب شهادت صدیقه طاهره

بعد از نماز مغرب و عشاء

 

 

سال نو مبارک و فاطمی

از شنبه اول فروردین۹۴ به مدت سه شب شیراز؛ حرم شاهچراغ