چهل و هشتم

بیست و هشتم تا آخر صفر

رحلت رسول اعظم محمدمصطفی صلی الله علیه و آله و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام  علی بن موسی الرضا علیه السلام

مشهد مقدس؛

صبح ها هیئت آل یاسین مطهری ۶۰

شب ها حسینیه امام رضا ع مطهری

 

درج با تاخیر/ مشهدی ها به ۲۸ صفر چهل و هشتم می گویند به اعتبار اربعین

از یکشنبه ۱۳۹۳/۹/۳۰ سه روز مشهد مقدس