روز دختر

ولادت حضرت معصومه علیها سلام

صبح ساعت ۱۰

جلسه ویژه دخترخانم هاست؛ خ دانشگاه روبه روی آتش نشانی، ورزشگاه ۲۲بهمن

 

جمعه ۱۳۹۳/۶/۷ اصفهان