حرم مطهر رضوی

سالن همایش های آستان قدس رضوی ع 

همایش همسفر تا بهشت؛ جلسه ویژه زوج های جوان

جمعه و شنبه ساعت ۱۸تا۲۱

ظاهرا حضور عموم زوج های جوان با هماهنگی مقدور است

 

جمعه و شنبه ۱۳۹۲/۷/۲۷.۲۶ مشهد الرضا علیه السلام