یادواره شهدا

بعد از نماز مغرب و عشا

 مسجد جواد الائمه واقع در جوادیه بابلسر، امامزاده ابراهیم، بلوار بسیج، کوچه بسیج 8

پنجشنبه ۱۳۹۲/۷/۱۱ بابلسر