برنامه اتفاق نود و نو ۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰
آیینه خانه ۲۳۵ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۸
آیینه خانه ۲۳۴ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۹
حرم حضرت عبدالعظیم(ع) ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲
تالار شهید سلیمانی ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۰
شرکت مخابرات ایران ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۴