جلسه اول دوره هفتم ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۰
میلاد حضرت زینب (س) ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۹
کلاس مجردها؛ جلسه‌ ۱۶۶ ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۶
کتاب باز ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۶۵ ۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۲
آیینه خانه 160 ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۲
کلاس مجردها؛ جلسه‌ ۱۶۴ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۷