منبر،مسجد الزهرا(س) ۲۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۳
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۱ ۰۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۶
دانشگاه تربیت مدرس ۰۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۸
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۰ ۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۶
تغییر آدرس این هفته ۳۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۴
دانشگاه آزاد تهران مرکز ۳۰ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۷
کلاس مجردها؛جلسه ۱۸۹ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
دانشگاه علوم پزشکی گراش ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۷