دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۴
منبر,مسجد عمار یاسر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۴
دانشگاه آزاد تهران مرکز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۰۶:۰۴
ثبت‌نام دوره هشتم کلاس مجردها ۱۷ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۰
شیراز؛حرم حضرت احمد بن موسی(ع) ۱۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۲
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۶ ۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۰۶:۲۰
منبر؛حسینیه انصار الحسین(ع) ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۹
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۵ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۴
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۸۴ ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۰