کد خبر: ۲۹۳۹
تاریخ انتشار:۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۹
آیینه خانه ۱۹۰(ویژه برنامه نوروز ۹۸)
دوشنبه,۲۷ اسفند ۱۳۹۷
سلام 

زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲:۲۰
آیینه خانه ۱۸۶
شماره پیامک برنامه ۲۱۳ ۰۰۰ ۳۰ لطفا در مباحث بیشتر مشارکت کنید.