کد خبر: ۲۹۳۸
تاریخ انتشار:۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۷
آیینه خانه ۱۸۹(ویژه برنامه نوروز ۹۸)
یک شنبه,۲۶ اسفند ۱۳۹۷
سلام 

زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲:۲۰
آیینه خانه ۱۸۷
شماره پیامک برنامه ۲۱۳ ۰۰۰ ۳۰ لطفا در مباحث بیشتر مشارکت کنید.