کد خبر: ۲۹۳۷
تاریخ انتشار:۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۵
آیینه خانه ۱۸۸(ویژه برنامه نوروز ۹۸)
شنبه,۲۵ اسفند ۱۳۹۷
سلام 

زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲:۲۰
آیینه خانه ۱۸۶
شماره پیامک برنامه ۲۱۳ ۰۰۰ ۳۰ لطفا در مباحث بیشتر مشارکت کنید.