کد خبر: ۲۸۸۳
تاریخ انتشار:۰۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷
دانشگاه شهید رجایی
دوشنبه ، ۵ آذر ۱۳۹۷
سلام

شروع مراسم : بعد از اذان ظهر

آدرس:
لويزان- خيابان شهيد شعبانلو -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي