کد خبر: ۲۷۰۴
تاریخ انتشار:۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۲
تلویزیون
برنامه آیینه خانه
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰

زمان آغاز برنامه حدودا ساعت ۱۹:۳۰

شماره پیامک برنامه ۲۱۳ ۰۰۰ ۳۰ لطفا در مباحث بیشتر مشارکت کنید.