کد خبر: ۲۷۰۰
تاریخ انتشار:۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۸
تلویزیون
برنامه آیینه خانه
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۶ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰

زمان آغاز برنامه حدودا ساعت ۱۹:۳۰

شماره پیامک برنامه ۲۱۳ ۰۰۰ ۳۰ لطفا در مباحث بیشتر مشارکت کنید.