پیام های شما
پرسش و پاسخ
امضا شده : ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ ۰۰:۱۸:۱۳
سلام/روضه و شادى با هم ميشه يك جا باشند؟
شهاب مرادی
 سلام/ بله. پسرم اموات هم از دیدن دوستانشان خوشحال می شوند(...فانهم یفرحون بزیارتکم)  ما که فعلا زنده ایم پس باید خوشحال تر بشیم. توسل و روضه به معنای عزای مصنوعیِ بیست و چهارساعته نیست! زندگی با نمایش فرق می کند لطفا انتظار نقش بازی کردن و دروغ ازم نداشته باش.
خنده و گریه عشاق زجایی دگر است!   
مصطفى صالحى نيا
33841 بازدید 121 امتیاز