پیام های شما
پرسش و پاسخ
امضا شده : ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ ۰۸:۴۳:۰۲
سلام حاج آقا من از شاگردان نوپاام...
شهاب مرادی
 سلام/ این شرایط برای هر دلی پیش می آید. مکرر استغفار کن و به نماز پناه ببر و یادت باشه راه فرار از دست شیطان سجده و قنوت و دعاست.
در این جور مواقع به جای سرزنش خودت را با دعا و معنویات تقویت کن مثلا دعای مشلول را بخوان و نمازهایت را در مسجد بخوان. سجده ها را بهتر و بیشتر کن و دعا و التماس به خدا را ...
به جای برچسب زدن به خودت، خودت را به مغفرت و مهربانی و رأفت خداوند بشارت بده. سلام برسون. صدرا را ببوس.
باباي صدرا
22394 بازدید 42 امتیاز